Om Energistafetten

Energistafetten arrangeres av Bedriftsidretten i Rogaland. Stafetten er åpen for alle deltakere over 16 år. Det er mulig å stille lag med kolleger, venner, naboer eller andre.

I gjennomføring av arrangementet har vi frivillige fra både støttespillere og idrettslag.  Sammen vil vi skape et flott arrangement med gode opplevelser for alle deltakere. Les mer om dugnadsmuligheter for ditt idrettslag.


Rogaland Bedriftsidrettskrets
Koppholen 6, 4313 SANDNES

Epost: rogaland@bedriftsidretten.no
Tlf: 51 73 78 80 (hverdager 0900-1500)

Om Bedriftsidretten

Bedriftsidretten er Norges største leverandør av folkehelse og sosial bærekraft. Vi gir bedrifter, kolleger, venner og familier en aktiv arena hvor man er likeverdige og får til noe sammen. Målet er å få så mange som mulig i fysisk aktivitet, uavhengig av utgangspunkt. 

Et godt aktivitetstilbud er viktig når man skal rekruttere eller beholde gode ansatte. Og ikke minst, redusere sykefravær, skape en felles identitet og et godt miljø. For folkehelse handler om så mye mer enn aktivitet. Det handler om tilhørighet og trivsel. Om å bli sett og være en del av noe meningsfylt. 

Siden 1957 har vi jobbet i krysningspunktet mellom idrettsliv, arbeidsliv og frivillighet. Med over 50 ulike aktiviteter, et hundretalls arrangementer, 300 000 deltakere og 1500 bedriftsidrettslag har vi noe for alle. 

Vi er på lag med Norge.  

Er du klar?