Etappe 3 - DNO

Tredje etappe følger kjent trasé fra 3-sjøersløpet mellom Mosvatnet og Stokka. Noen meter etter veksling går løypen til høyre og inn i B. Christophersens gate. Her krysses trafikkert bilvei (Eiganesveien). Vi har skilt og løypevakter, men vær oppmerksom - for sikkerhets skyld. I første sving på B. Christopersens gate går løypen inn til venstre og over på sykkelvei ved Ytre Ringvei Vest. Her går løypen under undergangen og til høyre. Her løpes et rett strekk på 500 meter før løypa tar til venstre og videre på sykkelvei frem til veksling ca. 300 meter senere. Størsteparten av denne etappen løpes på asfalt.


 Nøkkelinfo

Ca 1500 meter lengde
8 høydemeter oppover
- 12 høydemeter nedover


 Gul linje = løype i EnergiStafetten / Rød linje = anbefalt veivalg til vekslingsområdet / Blå linje = anbefalt veivalg etter veksling.