- EnergiStafetten er viktig for Energihovedstaden!

Energihovedstaden støtter utviklingen av EnergiStafetten. - Vi er utrolig glade for et godt samarbeid og for støtten fra Stavanger kommune, sier Erik Egedahl som er styreleder for Bedriftsidretten i Rogaland. - Og selvfølgelig er det stor stas når ordføreren kommer for å åpne stafetten! fortsetter Egedahl.

 Stavanger-regionen er oljehovedstaden som har utviklet seg til å bli energihovedstad. Regionens styrke er 50 års erfaring med problemløsning fra olje- og gassindustrien. 

 – Stavanger-regionen har et sterkt teknologimiljø som bygger på lang erfaring fra energinæringen. Denne kompetansen er en av nøkkelfaktorene i den grønne omstillingen vi står midt oppi. Lykkes Stavanger-regionen i den grønne omstillingen, så lykkes Norge! sier næringssjef Anne Woie i Stavanger kommune, som jobber tett med Energihovedstaden. 

 - Med et sterkt teknologimiljø som rommer noen av de mest spennende selskapene i landet innen batteriteknologi, elbillading, droner og fornybar energi, er vi godt rustet for fremtiden fortsetter Woie.  - Vi vil at få flere til å få øynene opp for Stavanger-regionens kvaliteter. Her det godt å være, både for folk og næringsliv! EnergiStafetten er et viktig tilskudd for regionen, og kan bidra til å vise frem energihovedstaden, fortsetter næringssjefen.

 - Vi i Bedriftsidretten jobber for folkehelse, aktivitet og trivsel. I EnergiStafetten opplever vi at både bedriftsidrettslag og bedrifter oppriktig ønsker å bidra til at positive ting skal skje i vår region. At 14 ulike støttespillere står sammen om et nytt folkearrangement viser at vår region har evne til å skape gjennom godt samarbeid, fortsetter Egedahl.Fakta i saken

Om Energihovedstaden
Energihovedstaden er både et 2-årig regionalt prosjekt og ett av fire hoved-satsingsområder for Stavanger kommunes næringsarbeid. Prosjektet drives av Stavanger kommune sammen med Sandnes-, Randaberg-, Sola-, Klepp-, Time-, Gjesdal-, Hå- og Eigersund kommune. Med på laget er også Næringsforeningen i Stavangerregionen og Rogaland fylkeskommune.

Målet er å forsterke regionens posisjon som Energihovedstad og jobbe aktivt for å sikre bærekraftige nyetableringer og arbeidsplasser i regionen.  

Om EnergiStafetten
EnergiStafetten arrangeres av Bedriftsidretten i samarbeid med gode støttespillere fra regionalt næringsliv og Energihovedstaden. Bedriftsidretten er en frivillig, demokratisk og ideell organisasjon.

Støttespillere er Stavanger Business Region, DNB, Stavanger Aftenblad, Lyse, Equinor, Wintershall Dea, Aker BP, Vår Energi, Shell, DNO, PGNiG, OMV, Conoco Phillips og Cegal. Mål er å skape et nytt stort folkearrangement i Energihovedstaden.