Deltakere og puljer

I Energistafetten starter vi i puljer. Første pulje er planlagt med start kl 12.45. Deretter er det 3 minutter mellom hver puljestart.

Gå til webside med puljeinndeling og starttider.


Klasser

Det er 10 etapper, men tillatt å stille med lag ned til 6 personer. Dvs. at noen på laget tar flere etapper. Alle på laget må ha fylt 16 år. Evt. deltakelse i bransjekonkurransen er valgfritt. 

Bedrift

Her stiller bedrifter, organisasjoner o.a. virksomheter som kan stille et stafettlag med kun egne ansatte.

Åpen klasse

Dette er klassen for de aller fleste. Her kan du stille lag med hvem du vil. Delta med venner, naboer, fotballaget m.m. 

Her deltar også bedrifter som ikke kan stille lag med kun egne ansatte.

Damer, herrer eller mix?

Systemet plasserer dere automatisk i riktig klasse, utfra kjønnsfordeling på laget. Dvs. at dere ved påmelding ikke behøver å ta stilling til kjønnsfordeling. Deltakere på laget kan endres nesten frem til løpsdato.

For 100% dame- eller herrelag er det VIKTIG å passe på at det er registrert riktig deltaker og kjønn på alle etapper.


Bransjekonkurranse

Det viktigste er å delta, men noen kåringer følger med. Gjør gjerne et forsøk på å bli raskeste bedrift, eller raskest i bransjen.

Velg bransje ved påmelding om dere vil delta i denne konkurransen.

 1. Bank og finans
 2. Bygg- og anlegg
 3. Energi
 4. Nød- og beredskapsvirksomheter (f.eks. forsvar, brann, politi m.m.)
 5. Helse- og sosial
 6. Industri
 7. Jordbruk, skogbruk og fiske
 8. Kultur og underholdning
 9. Offentlig administrasjon
 10. Overnatting og servering
 11. Sport- og idrett
 12. Student
 13. Juss og revisjon
 14. IT
 15. Transport
 16. Annen tjenesteyting
 17. Undervisning
 18. Annet