Slik blir dere med

Ved påmelding behøves kun lagnavn, lagleder og kontaktinfo. De andre på laget kan du registrere senere.

Stafetten har 10 etapper, men vi tillater lag fra 6-10 personer. Dvs. at noen kan gjennomføre flere etapper.

Bedrift med flere lag? Husk å gi hvert lag et unikt lagnavn.


Gå til webskjema for påmelding


Pris og betaling

Ordinær deltakeravgift er kr 4.000 per lag. Bedrifter som har medlemskap i Bedriftsidretten, eller planlegger det, betaler kr 3.000 per lag. Les mer om medlemskap.

A-fordel - Stavanger Aftenblad sine abonnenter får 600 kr avslag på deltakeravgift og betaler kr 3.400.

Bedrifter som vil delta med minst 2 lag kan alternativt få bedriftsavtale med etterskuddsvis betaling. Benytt skjemaet under for å bestille. 

Ved påmelding uten bedriftsavtale velges direkte betaling eller faktura. 


Vi ønsker bedriftsavtale

Med bedriftsavtale får dere en kode som gir mulighet for å melde på lag fortløpende uten betaling/faktura per påmelding.

Bedriftsavtale er for bedrifter som vil delta med flere lag og ønsker samlefaktura for lagene. Minste fakturabeløp er kr 6.000.

De er medlem, eller blir medlem i løpet av våren 2023, vil få redusert pris på EnergiStafetten.

Informasjon for å komme i gang sendes til denne personen.

Benyttes kun om dere ønsker en annen referanse enn EnergiStafetten på faktura.